clubhuis site 2 aangepast.jpg clubhuis site aangepast.jpg
Wachtlijst en inschrijfgeld
Op dit moment is er geen wachtlijst voor junioren en senioren. Met het inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden. De administratie neemt dan z.s.m. contact met je op. Over het algemeen kun je in dezelfde maand of de maand erna al spelen.
 
Het inschrijfgeld bedraagt:
- senioren €50,-
- mini's, jong junioren en junioren €25,-
 
Op het tennispark kan op de allweather-banen in principe het hele jaar worden getennist. Bij TC IJburg loopt het tennisseizoen van 1 januari t/m 31 december.
 
Voor 2017 gelden de volgende contributietarieven:
Senioren 18 jaar en ouder
€280,- 
speelrecht dagelijks
inclusief KNLTB lidmaatschap

Junioren 13 t/m 17 jaar
€160,- 
speelrecht dagelijks tot 19.00 uur
inclusief KNLTB lidmaatschap

Jong Junioren 8 t/m 12 jaar
€140,- 
speelrecht dagelijks tot 19.00 uur
inclusief KNLTB lidmaatschap

Mini's 6 t/m 7 jaar
€120,-* 
speelrecht tot 19.00 alleen op de Junior Court
*inclusief 1 lescyclus (training 45 minuten)

Studentenkorting
Studenten komen in aanmerking voor een korting van €105 euro op het Senioren Lidmaatschap. Voorwaarde is vertoon van een geldige collegekaart in combinatie met een bewijs van inschrijving voor een MBO, HBO of WO studie op de datum van inschrijving bij Tennisclub IJburg én dat de leeftijd op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar maximaal 25 jaar is. 

Voorts dient ieder jaar voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar opnieuw aangetoond te worden dat het lid in aanmerking komt voor de studentenkorting.

Winterabonnement
KNLTB leden van andere clubs kunnen een winterabonnement afsluiten.  Het winterabonnement geeft het recht banen af te hangen gedurende de periode van 1 oktober tot en met 31 maart en deel te nemen aan clubactiviteiten zoals de toss en toernooien.

Een winterabonnement kan omgezet worden in een lidmaatschap per 1 april, indien er plek is voor een nieuwe leden. De houder van een winterabonnement is vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld.

De kosten van het winterabonnement bedragen €112,-. 
Inschrijven kan uitsluitend aan de bar in het clubhuis. Betaling per pin.

Sinds 2015 wordt de contributie van TC IJburg geïnd door ClubCollect. Zij nemen voor de betaling van de contributie (en bijvoorbeeld competitiebijdrage) contact op met alle leden middels een mail.

Bijzondere gevallen 
Het Bestuur hanteert met ingang van 1 september 2014 het volgende beleid om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van de contributie
  1. In geval van een langdurige ziekte, blessure of ander letsel kan een Lid schriftelijk aan de secretaris van het Bestuur verzoeken om ontheffing van de verplichting tot betaling van de contributie voor een periode van maximaal zes maanden. Dit geldt dus uitdrukkelijk niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk, zwangerschap, verhuizing, vakantie, etc.
  2. Ontheffing zal alleen worden verleend na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van het Bestuur - deugdelijk bewijs.
  3. Ontheffing van de verplichting tot betaling van contributie zal nooit met terugwerkende kracht worden verleend.
  4. Bij verlening van de ontheffing dient de ledenpas te worden ingeleverd. De ontheffing vangt aan op de dag van inlevering van de ledenpas.
  5. Bij een verleende ontheffing vervalt de verplichting tot betaling van de eerstvolgende halfjaarstermijn van de contributie; reeds betaalde contributietermijnen worden niet gerestitueerd.
  6. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om in extreme gevallen van dit beleid af te wijken.

Opzeggen Junioren en Senioren
Opzeggen kan één keer per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (vóór 1 november). Opzeggen na 1 november maar vóór 1 december betekent dat het lidmaatschap per 1 juli van het volgende jaar wordt beëindigd. De kosten voor het volgende jaar bedragen dan 50% van het jaarlidmaatschap. 

Opzeggen Mini's en Jong Junioren
Opzeggen kan twee keer per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (vóór 1 november en vóór 1 mei). Beëindiging van het lidmaatschap is dan per 1 januari, respectievelijk per 1 juli.

Opzeggingen kunnen gestuurd worden aan [email protected] met vermelding van je lidnummer. Opzeggingen die na de data zoals hierboven vermeld binnen komen, worden per de eerstvolgende vervaldatum gehonoreerd. 

Dus een Senior lid dat op 2 december opzegt, wordt pas uitgeschreven per 31 december van het daarop volgende jaar en is ook de volle contributie verschuldigd.

Agenda

Weersverwachting
Amsterdam
Weeronline.nl - Meer weer in Amsterdam weeronline.nl Altijd jouw weer