clubhuis site 2 aangepast.jpg clubhuis site aangepast.jpg

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor Barvrijwilligers:
Onderstaande instructie dient door barvrijwilligers uitgevoerd te worden bij bardiensten.

Deze instructie zit ook in het Barboek achter de bar

 

Doel van de Drank- en Horecawet:

1. de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren

2. voorkomen van risico's zoals alcoholgebruik bij kinderen, overmatig gebruik en ongevallen onder invloed

 

Alcohol bestuursreglement:

De barvrijwilliger neemt kennis van het "Bestuursreglement Alcoholverstrekking Kantine van Tennisclub IJburg", die in het handboek Bardienst zijn geplaatst. De barvrijwilliger conformeert zich aan de inhoud van deze regels.


Belangrijk(ste) regels van de Drank- en Horecawet:

 • Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
 • Tijdens het verstreken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig te zijn
 • Geen alcohol verstrekken aan personen welke in het kader van hun functie functioneel zijn.
  • Gedacht wordt hier aan
   • Barvrijwilligers in dienst
   • Trainers in dienst
   • Teambegeleiders bij junioren
   • Vrijwilligers in dienst

 

De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren altijd vragen om een geldig leeftijdsbewijs (paspoort, Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat ); De verstrekker is strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; Jongeren zijn niet strafbaar. 

Schenkverboden:

 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn

 

 

Agenda