clubhuis site 2 aangepast.jpg clubhuis site aangepast.jpg
Mini's

Mini's kunnen deelnemen aan de Jeugdcompetitie, het Halloweentoernooi, het ouder-kind toernooi en de minimiddag. 

Jong junioren

Jong junioren kunnen deelnemen aan de jeugdcomptitie, het Halloweentoernooi, het ouder-kind toernooi, de Jeugdclubkampioenschappen, thematrainingenmei-zomer- en herfstkamp en het open jeugdtoernooi. 

 

Junioren
 
Jong junioren kunnen deelnemen aan de jeugdcompetitie, het Halloweentoernooihet ouder-kind toernooi, de jeugdclubkampioenschappenthematrainingenmei-zomer- en herfstkamp en het open jeugdtoernooi.


 
Senioren

Informatie over de competitie staat onder kopje competitie.

Agenda